Skip to content
Home » Leeftijd Winnie Sorgdrager

Leeftijd Winnie Sorgdrager

Leeftijd Winnie Sorgdrager – Sorgdrager volgde zijn juridische opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tussen juli en januari was Sorgdrager als

onderzoeker verbonden aan de Universiteit Twente. Tussen januari en mei was Sorgdrager officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Almelo.

Tussen mei en januari was hij advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie in Arnhem. Tussen januari en januari was

Sorgdrager werkzaam als procureur-generaal bij de gerechtshoven te Arnhem. Van januari tot en met

Leeftijd Winnie Sorgdrager
Leeftijd Winnie Sorgdrager

augustus was hij werkzaam als procureur-generaal bij de gerechtshoven te ‘s-Gravenhage.

Sorgdrager kreeg kort na de verkiezingen de functie van minister van Justitie in kabinet Kok I en begon zijn ambtstermijn in augustus.

Sorgdrager nam in april het besluit zich niet kandidaat te stellen en maakte haar besluit in de maand april bekend.

Leeftijd Winnie Sorgdrager

Na de regeringsformatie Sorgdrager geen functie in het nieuw verleende kabinet aangeboden.

In augustus is het kabinet Kok I ondersteuning door het kabinet Kok. In september was Sorgdrager kandidaat voor

de functie van de volgende Nationale ombudsman; door kritiek van het Openbaar Ministerie ga ze zich echter genoodzaakt haar kandidatuur voor de functie in te trekken.

Na de Senaatsverkiezingen werd Sorgdrager gekozen als lid van de Senaat, een functie die ze bevestigde van juni tot het moment

dat ze in oktober aftrad. Sorgdrager kreeg de eer om in december voorgedragen te worden voor een zetel in de Raad van State, en hij zal die functie van januari tot mei bekleden.

Daarnaast is Sorgdrager lid van de Raad van Toezicht van het Leids Universitair Medisch Centrum, commissaris van Vereniging

Hendrick de Keyser en lid van de raad van bestuur van de Arbo Unie . Sorgdragers eerste huwelijk, dat was een ontmoeting met

Leeftijd Winnie Sorgdrager
Leeftijd Winnie Sorgdrager

Jan Willem Loot, geboren in de geboorte van twee zonen: Ernest en Daniel.

Sorgdrager begon met studeren aan het conservatorium nadat haar studie aan het gymnasium in Arnhem was mislukt.

Gedurende het jaar werden ze gedwongen zich bij hun gelederen aan te sluiten. Daarna voltooide ze haar studie kunstwetenschappen

aan de Universiteit van Leiden en behaalde daar haar propedeuse. De Rijksuniversiteit Groningen is haar huidige studieplek voor Nederlands recht,

zoals ze sindsdien doet. Sorgdrager werd na de verkiezingen van 1994 benoemd tot minister van Justitie in het kabinet Kok I en trad op 22 augustus 1994 aan.

Sorgdrager werd niet benoemd in een functie in het nieuwe kabinet nadat het in 1998 was gevormd. Op 3 augustus 1998 werd kabinet Kok I vervangen

door kabinet Kok II. Sorgdrager stelde zich in september 1998 kandidaat voor de functie van Nationale ombudsman, maar trok haar naam uit de overweging

na kritiek van het Openbaar Ministerie. Na de Senaatsverkiezingen van 1999 werd Sorgdrager gekozen als senator en diende van 8 juni tot 1 oktober van dat jaar.

Sorgdrager werd in december 2005 gekozen in de Raad van State en diende van 1 januari 2006 tot 1 mei 2018. Sorgdrager beleefde opnieuw een pijnlijk moment toen

het aandeel van Desi Bouterse van Desi Bouterse in de decembermoorden stonk. Hun minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo was het destijds met de

Amerikaanse regering eens om te voorkomen dat Bouterse in 1997 in Brazilië wordt vastgehouden.

In 1998 verlieten ze de politieke arena. Van 1999 tot 2006 was zij lid van de Eerste Kamer van D66 en lid van de Raad voor Cultuur. Als lid van de Europese

Commissie tegen Racisme en Intolerantie is zij onder meer lid van de Raad van Toezicht van het Leids Universitair Medisch Centrum. Sorgdrager was een

student rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na van 1971 tot 1979 aan de Universiteit Twente te hebben gewerkt, was zij van 1979 tot 1986 officier van

justitie in de Almelose rechtbank. ze ging met pensioen. Het was voor hen mogelijk om een ​​masterdiploma in het veld te behalen. Voor zijn vertrek aan de

Universiteit Twente kreeg Sorgdrager verschillende schorsingen. Als gevolg hiervan ging zij aan de slag als gerechtsdeurwaarder bij de rechtbank Almelo.

Daarna namen zij de rol van advocaat-generaal bij de Rechtbank Arnhem op zich. Op deze locatie volgde ze J.H.G.

Boekraad als procureur-generaal, en begon haar termijn in de functie in januari.

Leave a Reply

Your email address will not be published.